Những Sự kiện Đạt tiêu chuẩn & Chi phí

Những Sự kiện Đạt tiêu chuẩn và Chi phí

Có các loại sự kiện cụ thể có thể xảy ra mà Gia đình vì Gia đình có thể cung cấp các hỗ trợ và các cách nhất định để cung cấp viện trợ cho nhân viên của mình. Bên phải là một danh sách “Các Sự kiện Đạt tiêu chuẩn” và “Các Chi phí Đạt tiêu chuẩn” đủ điều kiện để được chi trả bởi tổ chức Gia đình vì Gia đình. 

Nếu quý vị không chắc chắn là chi phí của mình có đủ điều kiện không, hoặc vẫn còn câu hỏi về chương trình, xin vui lòng Quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị thông qua trang liên hệ với chúng tôi.

Bệnh tật hoặc chấn thương

Mô tả

 • Xảy ra cho một nhân viên hoặc trong một gia đình ngay lập tức của nhân viên bên ngoài công việc (tức là không được bồi thường bởi công nhân).
 • Không xảy ra trong hành vi phạm tội của người nhận đủ điều kiện.
 • Chi phí không được bảo hiểm.

Những Chi phí Đạt tiêu chuẩn

 • Tiền thuê nhà quá hạn hoặc thanh toán thế chấp để ngăn chặn việc trục xuất khỏi nơi cư trú chính.
 • Hóa đơn tiện ích quá hạn tại nơi cư trú chính.
 • Chi phí y tế cần thiết không được bảo hiểm chi trả (ví dụ như việc cấy ốc tai điện tử).
 • Vấn đề nhà ở/khách sạn khẩn cấp.
Khó khăn cá nhân

Mô tả

 • Sự kiện cá nhân, bất thường và không định kỳ gây khó khăn tài chính.
 • Ví dụ bao gồm: mất việc làm thứ cấp, việc làm của vợ / chồng; không đủ bảo hiểm để trang trải chi phí sau tai nạn xe hơi.

Những Chi phí Đạt tiêu chuẩn

 • Tiền thuê nhà quá hạn hoặc thanh toán thế chấp để ngăn chặn việc trục xuất khỏi nơi cư trú chính.
 • Sửa chữa nhà cửa không được bảo hiểm chi trả.
 • Hóa đơn tiện ích quá hạn tại nơi cư trú chính.
 • Sửa chữa hoặc thay thế nội thất của nơi cư trú cá nhân.
 • Chi phí y tế cần thiết không được bảo hiểm chi trả (ví dụ như việc truy cập các tiện ích cho người khuyết tật.
 • Một khoản phí an ninh để chuyển đến một nơi cư trú mới.
 • Thực phẩm hoặc quần áo.
 • Vấn đề nhà ở/khách sạn khẩn cấp.
Thảm họa đủ tiêu chuẩn (Thảm họa tự nhiên, hỏa hoạn, lũ lụt)

Mô tả

 • Một thảm họa mà Tổng thống (Hoa Kỳ) hoặc quốc tế tuyên bố ở cấp tương đương
 • Một sự kiện mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ xác định là thảm khốc hoặc tương đương ở cấp quốc tế
 • Cháy ở nơi cư trú chính
 • Lũ lụt ở nơi cư trú chính
 • Thiệt hại do sự kiện cục bộ đối với nơi cư trú chính (ví dụ: Lốc xoáy, Bão, Động đất, Núi lửa)
 • Thảm họa gây ra bởi các hành động khủng bố hoặc quân sự
 • Thảm họa do tai nạn liên quan đến một hãng vận tải thông thường (ví dụ: xe buýt, máy bay, tàu hỏa)

Những Chi phí Đạt tiêu chuẩn được chi trả

 • Tiền thuê nhà quá hạn hoặc thanh toán thế chấp để ngăn chặn việc trục xuất khỏi nơi cư trú chính.
 • Sửa chữa nhà cửa không được bảo hiểm chi trả.
 • Hóa đơn tiện ích quá hạn tại nơi cư trú chính.
 • Sửa chữa hoặc thay thế nội thất của nơi cư trú cá nhân.
 • Chi phí y tế cần thiết không được bảo hiểm chi trả (ví dụ như việc truy cập các tiện ích cho người khuyết tật.
 • Một khoản phí an ninh để chuyển đến một nơi cư trú mới.
 • Thực phẩm hoặc quần áo.
 • Vấn đề nhà ở và khách sạn khẩn cấp
Tử vong

Mô tả

 • Nhân viên hoặc người thân trong gia đình trực tiếp của nhân viên tử vong (người phụ thuộc hợp pháp, vợ/chồng, con, cha mẹ)

Những Chi phí Đạt tiêu chuẩn

 • Chi phí tang lễ thiết yếu
 • Đi lại của tang lễ