Những Sự kiện Không đạt tiêu chuẩn & Chi phí

NHỮNG SỰ KIỆN KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN & CHI PHÍ

Để giúp hợp lý hóa các yêu cầu và tối đa hóa tác động của việc trao đi của các nhân viên, đây là danh sách các chi phí sẽ không được xem xét để nhận trợ cấp. Danh sách này là danh sách chưa đầy đủ và có thể được Gia đình vì Gia đình cập nhật bất cứ lúc nào.

Nếu quý vị không chắc chắn chi phí của mình có đủ tiêu chuẩn hay không, xin vui lòng Quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị thông qua trang liên hệ với chúng tôi.

 • Bất kỳ mất mát hoặc chi phí liên quan đến nỗ lực hoặc cố gắng phạm trọng tội hoặc tham gia vào một hoạt động bất hợp pháp
 • Tiền gửi
 • Học phí/dịch vụ giáo dục đại học
 • Trát đòi nợ của tòa án
 • Chi phí nha khoa
 • Tiền phạt hoặc phí do nộp tiền trễ
 • Những món quà
 • Chi phí pháp lý
 • Mất tài sản cá nhân do bị cướp (ví dụ như đồ trang sức, đồ điện tử)
 • Chi phí y tế
 • Các vật dụng tiện ích cá nhân (thiết bị thể dục, TV, máy làm ẩm, radio, v.v...)
 • Thanh toán trước tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, thanh toán tự động, v.v...
 • Thanh toán lại hỗ trợ của chính phủ (các khoản nợ tồn đọng cho Bộ phận dịch vụ việc làm, v.v...)
 • Thanh toán lại ngày trả lương hoặc khoản vay có đảm bảo
 • Phí trị liệu (cá nhân, hôn nhân, gia đình, âm nhạc, đọc sách, v.v...)
 • Chấn thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc
 • Kỳ nghỉ và các chi phí liên quan
 • Hóa đơn thú y