Mẫu đơn Đề nghị Tài trợ

Cảm ơn bạn đã liên hệ quỹ Gia đình vì Gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Do tính chất toàn cầu và sự bùng phát lây nhiễm của đại dịch COVID-19, hiện tại chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ những thành viên nhóm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch này. Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, bạn cần đáp ứng những tiêu chí dưới đây.

Mọi thông tin được chia sẻ với quỹ Gia đình vì Gia đình đều được bảo mật và giữ an toàn.

Tiêu chí Hỗ trợ Khẩn cấp COVID-19

 1. Người nộp đơn hiện là nhân viên của CoorsTek, Mad Greens, Snappy Salads hoặc Goosecross Cellars
 2. Người nộp đơn không thể làm việc do:
  • Được cho là hoặc được xác nhận dương tính với COVID-19
  • Được yêu cầu cách ly do có thành viên trong gia đình được cho là hoặc được xác nhận dương tính với COVID-19
  • Cần ở nhà với trẻ do trường học bị đóng cửa
  • Bản thân hoặc vợ/ chồng bị cắt giảm giờ làm hoặc nghỉ phép không lương
  • Thành phố/Tiểu bang/Quốc gia có lệnh cách ly hoặc ở yên tại chỗ bắt buộc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần được giải đáp, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@familyforfamilies.org.

Vui lòng điền toàn bộ thông tin dưới đây để được xem xét nhận hỗ trợ khẩn cấp.

Trong trường hợp cần sự giúp đỡ, vui lòng liên hệ info@familyforfamilies.org.

Mẫu đơn Đề nghị Tài trợ

Grant Request (Vietnamese): Mẫu đơn Đề nghị Tài trợ

Grant Request Form - Vietnamese.
 • Mô tả Tình trạng (Situation Description)

 • Mô tả Tình trạng (Vui lòng cho chúng tôi biết bạn và gia đình đang chịu ảnh hưởng từ COVID-19 như thế nào)
 • Vui lòng cung cấp một tệp đính kèm quan trọng: - Tài liệu hỗ trợ. Có thể bao gồm thông báo từ bác sĩ, kết quả sàng lọc dương tính, thông báo đóng cửa trường học, vợ/chồng mất thu nhập do đại dịch, v.v.
 • Thông tin thanh toán (Payment Information)

  Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong trường hợp bạn được duyệt nhận hỗ trợ. Chúng tôi cần các thông tin về Tên Tài khoản, Mã số Chuyển khoản Quốc tế (tiền hỗ trợ sẽ được gửi từ Mỹ) và Số Tài khoản. Chúng tôi cần thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để có thể chuyển tiền hỗ trợ tới bạn. Thông tin này sẽ chỉ được quỹ Gia đình vì Gia đình sử dụng với mục đích chuyển tiền hỗ trợ và sẽ được bảo mật và giữ an toàn.
 • Nộp đơn và Xác nhận (Form Submission and Consent)

  Bằng việc nộp đơn đăng ký này, tôi xác nhận rằng tôi đã chịu ảnh hưởng từ COVID-19, đáp ứng "CÁC TIÊU CHÍ" được mô tả ở trên và tất cả các thông tin được cung cấp phía trên đều đúng và chính xác. Tôi hiểu rằng không phải tất cả những người nộp đơn đều chắc chắn sẽ được nhận hỗ trợ, trừ khi người nộp đơn đáp ứng được các tiêu chí. Mọi sự cố ý xuyên tạc hoặc cung cấp thiếu thông tin hoặc tài liệu trong đơn này sẽ dẫn đến việc mất quyền lợi trong lần đăng ký này và tất cả các lần đăng ký nhận hỗ trợ khác trong tương lai. Tôi hiểu rằng công ty của tôi cũng có thể áp dụng hành động khắc phục, lên đến và bao gồm, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.