Giới Thiệu

Tuyên bố sứ mệnh

Gia đình vì Gia đình là một cánh tay nối dài mở rộng toàn cầu cho gia đình quý vị khi quý vị cần nhất. Chúng tôi cho phép các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau trong các thời điểm khủng hoảng, nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt theo cách hữu hình - loại bỏ gánh nặng tài chính không thể lường trước. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi đã củng cố con tim của đại gia đình công sở của chúng ta và tôn vinh bức tranh khảm quý giá độc đáo của văn hóa công sở của chúng ta.

Đến với nhau để giúp đỡ khi gia đình chúng ta cần điều gì đó.

Gia đình vì Gia đình là một tổ chức phi lợi nhuận mang lại lợi ích cho các thành viên trong nhóm của CoorsTek, Goosecross Cellars, Liberty Woods International, Mad Greens, MJB Wood, và Snappy Salads. Được thiết kế như là một phương án để đi cùng với nhau và giúp đỡ khi tình huống khẩn cấp xảy ra, chúng tôi hoạt động như một cánh tay mở rộng của các gia đình đang gặp khủng hoảng.

Thông qua Quỹ hỗ trợ khó khăn cho nhân viên này, Gia đình vì Gia đình sẽ giúp phối hợp quyên góp và cấp các yêu cầu để cung cấp cứu trợ tài chính cho các thành viên trong nhóm và những gia đình đang cần sự hỗ trợ trên toàn thế giới.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và khi chúng ta giúp nhau đối mặt với những thử thách cuộc sống, chúng ta trở thành một phần trong câu chuyện của họ, tác động tích cực đến kết quả cuối cùng. Điều này giúp củng cố trái tim của đại gia đình công sở chúng ta và tạo ra một cộng đồng hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm và giúp gia đình của họ phát triển mạnh mẽ hơn.

Tìm hiểu thêm về Quỹ hỗ trợ nhân viên của chúng tôi.