Phần hỗ trợ mở rộng toàn cầu cho gia đình quý vị khi quý vị cần nhất.

Mother Daughter

Chúng tôi giúp loại bỏ gánh nặng tài chính.

Các thành viên khác trong nhóm hỗ trợ

Khoản quyên góp của quý vị sẽ trực tiếp giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm. Quý vị có thắc mắc? Quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị thông qua trang liên hệ với chúng tôi.

Do you use Amazon Smile?
Select Family for Families here and a portion of your eligible purchases donated to us at no cost to you.

Cách Nộp Đơn

Quý vị có thể dễ dàng tìm và hoàn thành đơn ở đây. Nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi. Quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị thông qua trang liên hệ với chúng tôi.

Các sự kiện được bao gồm

Quý vị có thể nạp đơn xin khoảng tài trợ nếu quý vị bị đau ốm hoặc bị thương tật, gặp phải khó khăn cá nhân, người thân không may tử vong hoặc một thảm họa đủ điều kiện để được áp dụng. Hãy xem thông tin chi tiết về chương trình để biết thêm thông tin. 

Chúng tôi cho phép thành viên nhóm hỗ trợ nhau trong các thời điểm khủng hoảng, nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt theo cách hữu hình - loại bỏ gánh nặng tài chính không thể lường trước.

Điều Chúng Tôi Làm

Chúng tôi sẽ cung cấp biện pháp trợ giúp cho đề nghị tài trợ thiên tai hoặc tình huống khó khăn về tài chính tới các thành viên nhóm của các công ty chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ giúp cho các thành viên trong nhóm phục hồi khỏi thảm kịch, đồng thời chứng minh một cách rõ ràng với thành viên nhóm và gia đình họ rằng họ có giá trị cao với các thành viên trong nhóm của mình, với công ty và với gia đình của chúng ta.