Kvalifikační události a výdaje

Kvalifikační události a výdaje

Existují určité typy událostí, k nimž může dojít a organizace Family for Families může v takovém případě poskytnout podporu, a stanovené způsoby, jak lze pomoc poskytnout. Vpravo je seznam těchto „kvalifikačních událostí“ a „kvalifikačních výdajů“, které jsou způsobilé, aby byly uhrazeny organizací Family for Families. 

Pokud si nejste jisti, zda se v daném případě jedná o kvalifikační výdaj, nebo máte dotazy týkající se programu, kontaktujte.

Nemoc nebo zranění

Popis

 • Nastává u zaměstnance nebo v jeho nejbližší rodině mimo práci (tj. není hrazeno v rámci odškodnění pracovníka).
 • Nenastává při spáchání trestného činu oprávněným příjemcem.
 • Výdaje, které nejsou kryty pojištěním.

Kvalifikační výdaje

 • Nájemné nebo splátky hypotéky po splatnosti, aby se zabránilo vystěhování z primárního bydliště.
 • Platby za služby po splatnosti v primárním bydlišti.
 • Lékařsky nezbytné výdaje, které nejsou kryty pojištěním (např. kochleární implantát).
 • Nouzové bydlení/hotel.
Osobní potíže

Popis

 • Osobní, mimořádná a jednorázová událost způsobující finanční potíže.
 • Mezi příklady patří: ztráta sekundárního zaměstnání, zaměstnání manžela(ky)/partnera(ky); nedostatečné pojištění k pokrytí nákladů po dopravní nehodě.

Kvalifikační výdaje

 • Nájemné nebo splátka hypotéky po splatnosti, aby se zabránilo vystěhování z primárního bydliště.
 • Opravy domu, které nejsou kryty pojištěním.
 • Platby za služby po splatnosti v primárním bydlišti.
 • Oprava nebo výměna věcí v soukromém bydlišti.
 • Lékařsky nezbytné výdaje, které nejsou kryty pojištěním (např. bezbariérový přístup).
 • Kauce při stěhování do nového bydliště.
 • Potraviny nebo oblečení.
 • Nouzové bydlení / hotel.
Způsobilá pohroma (přírodní katastrofa, požár, povodeň)

Popis

 • Prezidentské (USA) nebo mezinárodní ekvivalentní vyhlášení katastrofy
 • Událost, kterou ministr financí USA prohlásí za katastrofickou, nebo její mezinárodní ekvivalent
 • Požár v primárním bydlišti
 • Povodeň v primárním bydlišti
 • Lokalizovaná poškození primárního bydliště v důsledku události (tj. tornádo, hurikán, zemětřesení, sopka)
 • Pohroma způsobená teroristickými nebo vojenskými akcemi
 • Pohroma vyplývající z nehody, jejímž účastníkem je běžný dopravce (tj. autobus, letadlo, vlak)

Hrazené kvalifikační výdaje

 • Nájemné nebo splátka hypotéky po splatnosti, aby se zabránilo vystěhování z primárního bydliště.
 • Opravy domu, které nejsou kryty pojištěním.
 • Platby za služby po splatnosti v primárním bydlišti.
 • Oprava nebo výměna věcí v soukromém bydlišti.
 • Lékařsky nezbytné výdaje, které nejsou kryty pojištěním (např. bezbariérový přístup).
 • Kauce při stěhování do nového bydliště.
 • Potraviny nebo oblečení.
 • Nouzové bydlení nebo hotel.
Smrt

Popis

 • Smrt zaměstnance nebo v jeho nejbližší rodině (právně závislá osoba, manžel(ka)/partner(ka), dítě, rodič)

Kvalifikační výdaje

 • Nezbytné náklady na pohřeb
 • Cesta na pohřeb