Program

Family for Families a Fond pomoci zaměstnancům v tísni

The Family for Families Employee Hardship Assistance Fund is established to help employees experiencing significant financial strain caused by natural disasters or personal hardships. All employees of the Coors Family majority-owned Companies — CoorsTek, Mad Greens, MJB Wood Group, Snappy Salads, Tokyo Joe's — are eligible to apply for assistance.

Kvalifikační události a výdaje

Existují určité typy událostí, k nimž dochází a organizace Family for Families může v takovém případě poskytnout podporu, a stanovené způsoby, jak lze pomoc poskytnout.

Přečtěte si více

Nekvalifikační události a výdaje

Aby se zefektivnilo podávání žádostí a maximalizoval dopad darů poskytnutých zaměstnanci, uvádíme zde seznam výdajů, které nebudou při poskytování grantů zohledňovány.

Přečtěte si více