Globální rozšíření vaší rodiny, když ji nejvíce potřebujete.

Mother Daughter

Pomáháme odstranit tíhu finanční zátěže.

Pomozte členům týmu

Váš dar jde přímo na pomoc ostatním členům týmu. Máte dotaz? kontaktujte.

Do you use Amazon Smile?
Select Family for Families here and a portion of your eligible purchases donated to us at no cost to you.

Jak požádat

Žádost můžete snadno najít a vyplnit zde. Pokud máte jakékoli potíže nebo dotazy, kontaktujte.

Události, na něž se žádost vztahuje

Můžete požádat o grant v případě nemoci nebo zranění, osobních potíží, smrti nebo způsobilé pohromy. Další informace naleznete v podrobnostech o programu. 

Umožňujeme vzájemnou podporu mezi členy týmu v obdobích krize, s cílem změnit věci hmatatelným způsobem – odstranit tíhu nepředvídané finanční zátěže.

Co děláme

Přinášíme úlevu členům týmů našich společností při pohromách a finančních potížích. Tímto způsobem podporujeme členy týmu, aby se zotavili z tragédie, zatímco jim a jejich rodinám hmatatelně dáváme najevo, že pro členy jejich týmu, pro jejich společnost a pro naši rodinu mají velkou hodnotu.